Dirbame nuo 2019 metų
Sedulinos sveikatos centro direktorė

Irina Keizo –
„Mums svarbu, kad Jūs būtumėte sveiki!“

Sedulinos sveikatos centras tai privati, šiuolaikiškai įrengta poliklinika, teikianti ambulatorines pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas visiems gyventojams ir svečiams, atvykusiems iš kitų miestų bei šalių.

„Sveikata ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko“
– Sokratas

Mūsų sveikatos centras bendradarbiauja su patikimiausia medicinos labaratorinių tyrimų laboratorija „Medicina practica“, kuri pasižymi aukščiausios kokybės tyrimų rezultatais ir novatoriškais tyrimų metodais.

Daugiau kaip 6000 registruotų pacientų. Teikiame šeimos medicinos, odontologijos bei specializuotas paslaugas - kardiologijos, neurologijos, endokrinologijos ir kt.

Sedulinos sveikatos centras yra sudaręs sutartį su Valstybine ligonių kasa (Panevėžio TLK), kuri kompensuoja pacientams paslaugų kainą.

Sedulinos sveikatos centre Jūsų laukia kvalifikuoti specialistai –

šeimos, vidaus ligų, chirurgai, akušeriai ginekologai, neurologai, kardiologai bei odontologai kurie užsiima ligų profilaktika, ankstyvu jų išaiškinimu ir efektyviu gydymu pradinėse stadijose. Kvalifikuotas ir geranoriškas personalas pasirengęs operatyviai padėti kiekvienam pacientui.
Plačiau apie mus...

APIE PROJEKTO „AMBULATORINĖS SLAUGOS PASLAUGAS NAMUOSE TEIKIANČIOS MOBILIOS KOMANDOS APRŪPINIMAS ĮRANGA IR TRANSPORTO PRIEMONE VISAGINO SAVIVALDYBĖJE“ NR. 09-010-P-0029 ĮGYVENDINIMO PRADŽIĄ

Visagino savivaldybės administracija 2024 m. gegužės 23 d. pasirašė projekto „Ambulatorinės slaugos paslaugas namuose teikiančios mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Visagino savivaldybėje“ Nr. 09-010-P-0029 (Projektas) finansavimo sutartį. Projektas įgyvendinamas su Parneriu – UAB Sedulinos sveikatos centru.
Projektas įgyvendinamas pagal Pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“, kuri finansuojama iš 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto bendra vertė sudaro 72 999,41 Eur. Projekto įgyvendinimo terminas nuo 2024-05-23 iki 2025-06-30.
Planuojamo įgyvendinti projekto tikslas – pagerinti UAB Sedulinos sveikatos centro teikiamų ambulatorinės slaugos paslaugų namuose (toliau – ASPN) sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Visagino savivaldybės gyventojams.
Projekto tikslinė grupė – bet kokio amžiaus asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo lygis ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga). Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės.
Projekto rezultatas: bus sukurta 1 (viena) ilgalaikės priežiūros specialistų komanda, teikianti paslaugas Visagino savivaldybės gyventojų namuose.
Šiuo projektu sprendžiama problema – didelis žmonių mirtingumas nuo ligų, kurių galima išvengti gydymo priemonėmis. Spręstinos problemos viena iš priežasčių – sveikatos sistema nepajėgi lanksčiai reaguoti į grėsmes ir besikeičiančias demografines tendencijas, t. y. augantis lėtinių ligų paplitimas, per menka ambulatorinių paslaugų plėtra augantiems gyventojų poreikiams patenkinti. ASPN poreikį Visagino savivaldybėje lemia senstanti miesto bendruomenė. Pensinio amžiaus žmonių skaičius nuolat auga, o tai yra pagrindinis lėtinių ligų atsiradimą lemiantis faktorius. Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienais metais suteiktų ASPN paslaugų skaičius didėja, yra poreikis didinti / atnaujinti medicininės įrangos resursą, nes įranga greitai nusidėvi ir galimybė projekto lėšomis patenkinti įstaigos medicininės įrangos poreikį pagerins teikiamų paslaugų kokybę. Šiuo metu Partneris neturi nuosavo automobilio, įstaigoje sudaromos automobilių nuomos sutartys su fiziniais asmenimis, kurie turi automobilius. Specialistai, kurie neturi automobilio, eina pas pacientus pėsčiomis. Siekiant užtikrinti kuo skubesnį ir kokybiškesnį ASPN paslaugų suteikimą būtina įsigyti transporto priemonę ir atnaujinti medicininę įrangą, kuri suteiks galimybę pagerinti ASPN paslaugų suteikimo kokybę. Projekto įgyvendinimas užtikrins ASPN paslaugų kokybės rezultatus: 1. Padidins slaugos paslaugų teikimo lankstumą. Mobili komanda galės teikti slaugos paslaugas pacientams jų namuose, nepriklausomai nuo vietos. Pacientams nereikės keliauti į gydymo įstaigas, norint gauti slaugos paslaugas. 2. Važiavimas elektromobiliu sumažins slaugos paslaugų laukimo laiką. Mobili komanda gali aptarnauti daugiau pacientų per trumpesnį laiką. Pacientams nereikės laukti ilgai, kol gaus slaugos paslaugas. 3. Pagerins slaugos paslaugų prieinamumą kaimo vietovėse. Mobili komanda galės lengvai pasiekti pacientus kaimo vietovėse, kur slaugos paslaugų prieinamumas yra ribotas. Kaimo vietovių gyventojai galės gauti aukštos kokybės slaugos paslaugas savo namuose. 4. Padidins slaugos paslaugų kokybę. Mobili komanda bus aprūpinta modernia slaugos įranga ir priemonėmis. Slaugytojai turės daugiau galimybių užtikrinti slaugos paslaugų kokybę. 5.ASPN teikimas didesniam pacientų skaičiui taip pat sumažins eiles pas gydytojus.
Už projekto įgyvendinimą bus atsakinga Visagino savivaldybės administracija.
Daugiau informacijos apie ES paramą galite rasti www.esinvesticijos.lt

#AtsukLigąAtgal

Lietuvoje vykdomos 5 kompensuojamos ligų prevencijos programos: gimdos kaklelio, krūties, prostatos ir storosios žarnos vėžio bei širdies ir kraujagyslių ligų.

Kviečiame susipažinti su kampanijos vaizdo klipu. 👇

Pristatome visuomenės informavimo kampaniją „Atsuk ligą atgal“,

kurios tikslas – paraginti žmones nebūti abejingus savo sveikatai ir išnaudoti visas siūlomas galimybes išsitirti, kad vėliau nesinorėtų atsukti laiko atgal.

Nors 86 proc. Lietuvos žmonių yra girdėję apie nemokamas ligų prevencijos programas,

didelė dalis profilaktinį patikrinimą atidėlioja, kol nepajaučia pirmųjų simptomų. Tačiau tuomet užkirsti kelią ligai jau būna per vėlu.

Naujienos ir pranešimai

Ankstyvoji pagalba

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas dėl ankstyvosios pagalbos paslaugos teikimo asmeniui, turinčiam akivaizdžių negalios […]

Sedulinos sveikatos centro pacientų dėmesiui

Gerbiami Sedulinos sveikatos centro pacientai, informuojame, kad nuo šių metų rugpjūčio 18 d. nebedirbs šeimos gydytoja Natalija Demidova. Gydytojos N.Demidovos […]

Keičiama širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa

Nuo gegužės 1 d. pasikeitė ligonių kasų finansuojamos širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programos tikslinės populiacijos amžiaus ribos, atsirado aiškus […]

Mūsų partneriai