Prisirašymas

Jei norite tapti Sedulinos sveikatos centro pacientu, maloniai prašome kreiptis į mūsų įstaigos registratūrą. Jums reikės užpildyti specialios formos Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (forma Nr. 025-025-1/a;),) ir pasirinkti konkretų gydytoją (šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją).Registruojantis reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (su nuotrauka ir asmens kodu), vaikams – gimimo liudijimą. Prisirašyti prie Sedulinos sveikatos centro taip pat galima ir internetu, užpildžius prašymą patvirtinti jį elektroniniu parašu ir siųsti el.pašto adresu ssc.visaginas@gmail.com.
Atkreipkite dėmesį, kad šeimos (ar vidaus ligų) gydytojo, kurį pasirinkote, apylinkė gali būti jau užpildyta, todėl Jums nebus galimybės ten prisiregistruoti. Tokiu atveju siūlome kreiptis į registratūros darbuotojus su prašymu rekomenduoti gydytoją.
Gimus vaikui paskambinkite į Sedulinos sveikatos centro registratūrą, tel. (8 386) 48 702 arba (8 386) 48 715 ir informuokite apie vaiko gimimą. Jums pranešus, naujagimį per 3 darbo dienas nuo išvykimo iš akušerijos stacionaro namuose aplankys slaugytojas arba gydytojas (vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-586 patvirtinta Vaikų sveikatos tikrinimo tvarka).
Primename, kad iki vaikui sukaks 1 mėnuo, Jūs į sveikatos centrą “Sedulina” turite pristatyti vaiko gimimo liudijimą, savo asmens dokumentą bei užpildyti prašymą gydytis pas pasirinktą gydytoją.