Gydytojų iškvietimų į namus tvarka

PATVIRTINTA
UAB “Sedulinos sveikatos centras” direktorės Irinos Keizo
2019-03-01 įsakymu Nr. ISK-V-19/12

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SEDULINOS SVEIKATOS CENTRAS GYDYTOJŲ IŠKVIETIMŲ Į NAMUS TVARKOS APRAŠAS
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-133 „ Dėl šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinta Šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose tvarka.
Sveikatos centre „Sedulina“ pirminiai gydytojų iškvietimai registruojami I – V savaitės dieną, nuo 8.00 val. iki 11.00 val., telefonais +370 386 48702, +370 386 48715.
Paslaugos namuose turi būti teikiamos (paslaugų teikimo indikacijos):
1. naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;
2. sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
3. vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
4. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
5. pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
6. pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
7. pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.
Sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo aprašo 1-7 punktuose nenurodytais atvejais priima pacientą gydantis šeimos gydytojas arba vaikų ligų gydytojas, arba vidaus ligų gydytojas, arba gydytojas chirurgas, arba gydytojas psichiatras.
Gripo epidemijos metu paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-962 “Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos laikotarpiu”.