Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (ASPN) – licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

ASPN gavėjai:

 • asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną (nustato paciento šeimos gydytojo komanda) yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis;
  iki 52 apsilankymų per metus (15-29 balai)
  iki 156 apsilankymų per metus (30-44 balai)
  iki 260 apsilankymų per metus (45 ir daugiau balų)
 • asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimuir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.

Svarbu!

 • Pacientams, kuriems atlikta tracheostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų ir pacientams, kuriems būtina dirbtinė plaučių ventiliacija, ASPN teikiama tik turint juos stacionare gydžiusio gydytojo siuntimą, kuriame nurodyta, kad paciento artimieji stacionaro gydytojo yra apmokyti prižiūrėti pacientą. Paciento artimieji raštu patvirtina, kad paciento priežiūra bus užtikrinama visą parą ir yra informuoti apie riziką, galinčią kilti tokį pacientą slaugant namuose.

ASPN KOMANDĄ SUDARO:

SLAUGYTOJAS

Veninio kraujo ėmimo procedūra, elektrokardiogramos užrašymas, žaizdų perrišimai, dirbtinių angų ir drenų priežiūra, kateterio naudojimas ir priežiūra, medikamentų administravimas ir t.t.

SLAUGYTOJO PADĖJĖJAS

Asmens higienos paslaugos, pagalba prausiant ar maitinant pacientą, artimųjų mokymas ir t.t.

KINEZITERAPEUTAS

Nustato, gydo ir/ar kompensuoja judesių sutrikimą ir didina fizinį bei funkcinį pajėgumą. Padeda išvengti ligų, simptomų, pažeidimų progresavimo, funkcijos ribotumo ir neįgalumo, kurį gali sukelti ligos, sutrikimai, būklės ar su(pa)žeidimai.

ASPN paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip:

 • per 1-5 darbo dienas – slaugytojo pirmasis apsilankymas;
 • per 24 valandas – skubių paskyrimų įvykdymas;
 • per 1-5 darbo dienas – planinių paskyrimų įvykdymas.

Pacientui siuntimą gauti ASPN, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, išduoda šeimos gydytojas.
Dėl socialinių paslaugų (namų tvarkymo, maisto pirkimo bei gaminimo ir t.t) reikia kreiptis į Visagino savivaldybės Socialinės paramos skyrių – Parko g. 14, 225 kab., Visaginas, tel.: (8 386) 36 035 arba į Socialinių paslaugų centrą – Taikos pr. 13, Visaginas, tel.: (8 386) 70 053, arba gyvenamosios vietos seniūniją.
PASLAUGŲ TEIKIMAS VERTINAMAS INDIVIDUALIAI IR TEIKIAMAS PAGAL REALŲ POREIKĮ