Рубрика: Naujienos ir pranešimai

Planinių sveikatos priežiūros paslaugų …

Planinių sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai

Planinės paslaugos Sedulinos sveikatos centre  atnaujintos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pirmenybė teikiama nuotoliniam ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdui.

Pacientai, paskambinę į Sedulinos sveikatos centro tel. 8 386 48 702, 8 386 48 715, registruojami šeimos gydytojo nuotolinei sveikatos priežiūros paslaugai (toliau – NSP paslauga). Šeimos gydytojas nuotolinės konsultacijos metu spręs dėl pacientui reikalingo ištyrimo ir gydymo: galės paskirti reikiamus tyrimus, užregistruoti savo tiesioginio kontakto konsultacijai ar gydytojo specialisto nuotolinei konsultacijai, kuris taip pat spręs dėl paciento tiesioginės konsultacijos.

Dėmesio! Dėl intensyvaus NSP paslaugų bei planinių paslaugų teikimo atnaujinimo, skambinimų (įeinančiųjų skambučių) skaičius ypač išaugo, todėl fiksuojamos dažnos telefono linijų perkrovos, ypač pirmą dieną po savaitgalio / šventinių dienų ar rytinėmis valandomis, ir prisiskambinimas gali užtrukti. Visų pacientų nuoširdžiai prašome būkime kantrūs ir supratingi. Prašome skambinti ne piko metu, be automatinio numerio rinkimo, retesniu kaip 15 min. intervalu, nes pokalbiai užtrunka. Primename, kad registratūra dirba iki 19.00 val., paprastai popietinės valandos mažiau apkrautos.

Teikdamas NSP paslaugą pacientui gydytojas ar jo komandos narys, pagal savo profesinę kompetenciją, gali konsultuoti pacientą, paskirti ar pratęsti pacientui vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (MPP) (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis) skyrimą, skirti tyrimus ar esant poreikiui paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistinių preparatų ar MPP vartojimą bei atlikti kitus būtinus veiksmus, kuriuos gali atlikti nuotoliniu būdu pagal teisės aktų reikalavimus.

Skiepams pagal Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių kviečia apylinkės gydytojas/slaugytojas; kitiems skiepams – registruotis į nuotolinę konsultaciją.

Dėl vaikų/moksleivių profilaktinio sveikatos tikrinimo ir formos E027-1 – registruotis į nuotolinę konsultaciją.
Iki karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos paskelbimo dienos paskutinė išduota forma E027-1 laikoma galiojančia iki einamųjų metų pabaigos toliau nurodytas sąlygas atitinkantiems pilnamečiams mokiniams ir vaikams, lankantiems švietimo ar kitą ugdymo įstaigą:

 • kurių ugdymas naujais mokslo metais bus tęsiamas toje pačioje švietimo įstaigoje arba toje pačioje ugdymo įstaigoje;
 • kurių sveikatos būklė nuo paskutinio privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo nepasikeitė taip, kad reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę, arba neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje. Sprendžia gydantis gydytojas.

Tiesioginio kontakto su pacientu paslauga teikiama tuomet, kai nuotolinę paslaugą pacientui suteikusio sveikatos priežiūros specialisto sprendimu ar gydytojo, suteikusio nuotolinę gydytojų tarpusavio konsultaciją, sprendimu paslaugos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu dėl paciento sveikatos būklės ar esant išsamesnio ištyrimo poreikiui. Tiesioginei konsultacijai kviečia ir registruoja specialistas ar jo komandos narys, pacientui suteikęs nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą.
Atskiru srautu priimami: virusinės infekcijos simptomų neturintys pacientai, atvykstantys dėl ilgalaikio stebėjimo, sergantys sunkiomis lėtinėmis ligomis ir vyresni nei 65 m. (rizikos grupės pacientai), dėl prevencinių programų, skiepijimo, vaikų profilaktinių apžiūrų, nėščiosios.

Einant konsultacijai pas gydytoją specialistą turi būti užpildytas elektroninis siuntimas (forma E027) ir siunčiančiojo gydytojo pasirašytas elektroniniu parašu.

Neatidėliotinos paslaugos (kurių nesuteikus asmeniui atsirastų būtinosios/skubios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė) visada yra teikiamos prioriteto tvarka. Skambučių centro, registratūrų darbuotojai kiekvieną atvejį aiškinasi su pacientu individualiai ir atsižvelgia į besikreipiančiojo sveikatos būklę ir skubios pagalbos poreikį.

Vadovaujantis anksčiau minėta tvarka, įstaiga turi užtikrinti, kad nesusidarytų fizinių pacientų laukimo eilių įstaigos viduje  – prie kabineto durų gali laukti ne daugiau kaip 1 pacientas. Kaip ir viso karantino metu, į polikliniką bus įleidžiami tik iš anksto užsiregistravę pacientai ir tik sutartu vizito laiku.

Visi virusinių infekcijos simptomų turintys pacientai priimami atskira nustatyta tvarka, siekiant užkirsti kelią COVID-19 infekcijos plitimui. Dėl savo ir kitų saugumo, prašome klausyti darbuotojų nurodymų.

Siekiant užtikrinti šias sąlygas, kartais prie įstaigos durų susidaro įeinančiųjų pacientų eilė.

Dėkojame už Jūsų supratingumą ir kantrybę. Mums rūpi Jūsų sveikata.

Karantino metu keičiasi Sedulinos sveikatos centro paslaugų teikimo tvarką

 • Konsultacijos vykdomos nuotoliniu būdu (telefonu) o į Sedulinos sveikatos centrą galima atvykti  tik gavus gydytojo leidimą
 • Odontologinės paslaugos teikiamos tik būtinosios pagalbos atveju
 • Registratūroje galima registruotis tik gydytojo nuotolinei  konsultacijai
 • Dėl gydytojo ar slaugytojo tiesioginio kontakto konsultacijos pacientą registruoja pats gydytojas arba slaugytojas
 • Nuolat vartojamų vaistų receptai, medicinos priemonės pratęsiamos, nedarbingumo pažymėjimai išduodami nuotoliniu būdu.
 • Dėl planinių skiepijimų būtina susisiekti su šeimos gydytoju
 • Laboratoriniai tyrimai atliekami tik šeimos gydytojo sprendimu ir tik tiems, kam būtina

 

PRAŠOME NEVYKTI Į SEDULINOS SVEIKATOS CENTRĄ BE VIZITO PAS SPECIALISTUS REGISTRACIJOS

Papildoma informacija teikiama registratūroje tel. 8 386 48 715, 8 386 48 702

 

Jeigu turite klausimų dėl koronoviruso, prašome skambinti visą para veikiančiu tel. 1808

Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) priemonių įgyvendinimo

Vadovaudamiesi Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-15 įsakymu Nr. ĮV-E-104 „Dėl Lietuvos Respublikoje paskalbto karantino priemonių įgyvendinimo Visagino savivaldybėje“ pranešame, jog nuo kovo 16 d. paslaugų teikimas bus vykdomas nuotoliniu būdu:

 • vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos;
 • atidedamos planinės konsultacijos, diagnostinės, profilaktinės ir gydomosios paslaugos, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė;
 • apribojamos paslaugų teikimas namuose, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugas namuose;
 • atidedamas ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas;
 • atidedamas profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymas;
 • perorganizuojami planiniai skiepijimai, numatant pacientų srautų valdymą.
 • atidedamas odontologijos paslaugų teikimas, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą.
 • atidedamas visuomenės sveikatos stiprinimas, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos priemonių vykdymas;
 • atidėti visuomenės sveikatos saugos kontrolės planinius patikrinimus;
 • atidedamas kitos nebūtinos visuomenės sveikatos priemonės.

Visais klausimais susijusiais su Jūsų sveikatos būkle maloniai prašome susisiekti su savo gydytojais šiais telefono numeriais:

Andrejeva Ž./L.Pastuškova  8 386 48 724

Finazhonok N./ V.Jakubovič 8 386 47 624

Demidova N./R.Krumin 8 386 47 635

Lukoškov B./A.Savickaja 8 386 48 702

Odontologijos kab. 8386 47 545

Ginekologijos kab. 8 386 47 617

Slaugytojos V.Valevičienė/ N.Kazarovec 8 386 47 610

Slaugytoja V.Balandina 8 386 47 548

Registratūra 8 386 48 702, 8 386 48 715

Administracija 8 386 48 717

Maloniai prašome laikytis visų nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų siekiant užtikrinti COVID-19  plitimo prevenciją.

Karantino režimo trukmė nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30d. 24.00 val.
Koronaviruso karštoji linija 1808.

Saugokite save ir savo artimuosius

Pagarbiai

Sedulinos sveikatos centro administracija

Pacientų dėmesiui pradeda veikti Koronos karštoji linija 1808

Reaguojant į sparčiai besikeičiančią naujojo koronoviruso (Covid-19) situaciją pasaulyje ir Lietuvoje, taip pat didėjant informacijos srautams, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, sveikatos apsaugos ministro Aurelijos Verygos nurodymu trumpuoju numeriu 1808 pradeda veikti Koronos karštoji  linija. Skambinti į liniją galima visoje Lietuvoje visą parą nemokamai iš visų tinklų.

Numeriu 1808 skambinti taip pat ir pasireiškus į gripą būdingiems ligos simtomams- karščiavimui, kosuliui, gerklės skausmui ar apsunkintam kvėpavimui- po kelionės į užsienio šalis ar po kontakto su tikėtinu koronoviruso nešiotoju.

Paskambinę į Koronos karštąją liniją, gyventojai bus konsultuojami pagal specialų sudarytą, struktūrizuotą, skaitmeninį algoritmą, pritaikytą priimti ir apdoroti iškvietimus, nustatyti reikiamą pagalbos lygį bei rekomendacijas. Linijos specialistai patars saviizoliacijos, Covid-19 prevencijos ir kitais klausimais. Esant poreikiui skambinantysis bus sujungiamas su GMP dispečerine.

Primename, kad visą parą veikia ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) karštosios linijos (+370 618 79984 ir +370 616 94562). Taip pat dėl naujosios koronoviruso infekcijos galima kreiptis elektroninio pašto adresu koronavirusas@sam.lt, kuriuo į visuomenės užklausas dėl koronoviruso atsakinėja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) specialistai.

Ką svarbu žinoti Lietuvos gyventojams

Koronavirusai – tai didelė grupė virusų, kurie gali sukelti įvairias ligas. Dažniausiai koronavirusai sukelia lengvas ar net besimptomes infekcijas, tačiau gali sukelti ir sunkias kvėpavimo takų infekcijas. Naujajam koronavirusui būdingi į gripą panašūs simptomai: karščiavimas, kosulys, dusulys ir kiti kvėpavimo sutrikimai. Sunkesniais atvejais naujasis koronavirusas sukelia plaučių uždegimą, sunkų ūmų respiracinį sindromą, inkstų nepakankamumą ar mirtį.

Daugiau

Ligonių kasos kviečia moteris profilaktiškai pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio

Sausio 21 dieną prasidėjo Europos gimdos kaklelio vėžio prevencijos savaitė. Šia proga ligonių kasos kviečia moteris nedelsti ir profilaktiškai pasitikrinti sveikatą dėl šios ligos. Per šešiolika metų, kai Lietuvoje vykdoma gimdos kaklelio vėžio prevencijos programa, pavyko pasiekti teigiamų rezultatų: ne tik sumažėjo mirtingumas nuo gimdos kaklelio vėžio, bet ir pagerėjo šios ligos diagnostika.

Daugiau

Šeimos gydytojo G. Gaidukevičiaus pacientų dėmesiui

Informuojame, kad nuo šių metų sausio 20 dienos šeimos gydytojas G.Gaidukevičius nebedirbs.

Prisirašiusieji prie G. Gaidukevičiaus pacientai, direktoriaus įsakymu bus priskirti prie kitų Sedulinos sveikatos centro gydytojų.

Pirmo apsilankymo metu visi pacientai registratūroje bus informuojami apie gydytojo pasikeitimą ir suteikiama visa informacija apie galimybę patiems nustatyta tvarka pasirinkti kitą šeimos gydytoją, užpildant nustatytos formos prašymą.

Administracija

Ugdymo įstaigos neturi teisės reikalauti vaikų sveikatos duomenų

Išaiškėjus faktams, kad Vilniuje ugdymo įstaigų nelankymui pagrįsti iš tėvelių reikalaujama išrašų iš medicininių dokumentų, esančių e. sveikatos sistemoje, kur pateikiami itin jautrūs sveikatos duomenys, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) imasi aiškinti situaciją. Tuo pačiu savivaldybėms ir tėveliams primena, kad nei darželiai, nei mokyklos nebegali reikalauti nei popierinių 094/a formos medicininių pažymų, nei elektroninių, kuriomis anksčiau buvo pateisinamas vaiko neatvykimas.

Daugiau