Planinių sveikatos priežiūros paslaugų …

Planinių sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai

Planinės paslaugos Sedulinos sveikatos centre  atnaujintos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pirmenybė teikiama nuotoliniam ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdui.

Pacientai, paskambinę į Sedulinos sveikatos centro tel. 8 386 48 702, 8 386 48 715, registruojami šeimos gydytojo nuotolinei sveikatos priežiūros paslaugai (toliau – NSP paslauga). Šeimos gydytojas nuotolinės konsultacijos metu spręs dėl pacientui reikalingo ištyrimo ir gydymo: galės paskirti reikiamus tyrimus, užregistruoti savo tiesioginio kontakto konsultacijai ar gydytojo specialisto nuotolinei konsultacijai, kuris taip pat spręs dėl paciento tiesioginės konsultacijos.

Dėmesio! Dėl intensyvaus NSP paslaugų bei planinių paslaugų teikimo atnaujinimo, skambinimų (įeinančiųjų skambučių) skaičius ypač išaugo, todėl fiksuojamos dažnos telefono linijų perkrovos, ypač pirmą dieną po savaitgalio / šventinių dienų ar rytinėmis valandomis, ir prisiskambinimas gali užtrukti. Visų pacientų nuoširdžiai prašome būkime kantrūs ir supratingi. Prašome skambinti ne piko metu, be automatinio numerio rinkimo, retesniu kaip 15 min. intervalu, nes pokalbiai užtrunka. Primename, kad registratūra dirba iki 19.00 val., paprastai popietinės valandos mažiau apkrautos.

Teikdamas NSP paslaugą pacientui gydytojas ar jo komandos narys, pagal savo profesinę kompetenciją, gali konsultuoti pacientą, paskirti ar pratęsti pacientui vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (MPP) (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis) skyrimą, skirti tyrimus ar esant poreikiui paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistinių preparatų ar MPP vartojimą bei atlikti kitus būtinus veiksmus, kuriuos gali atlikti nuotoliniu būdu pagal teisės aktų reikalavimus.

Skiepams pagal Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių kviečia apylinkės gydytojas/slaugytojas; kitiems skiepams – registruotis į nuotolinę konsultaciją.

Dėl vaikų/moksleivių profilaktinio sveikatos tikrinimo ir formos E027-1 – registruotis į nuotolinę konsultaciją.
Iki karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos paskelbimo dienos paskutinė išduota forma E027-1 laikoma galiojančia iki einamųjų metų pabaigos toliau nurodytas sąlygas atitinkantiems pilnamečiams mokiniams ir vaikams, lankantiems švietimo ar kitą ugdymo įstaigą:

  • kurių ugdymas naujais mokslo metais bus tęsiamas toje pačioje švietimo įstaigoje arba toje pačioje ugdymo įstaigoje;
  • kurių sveikatos būklė nuo paskutinio privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo nepasikeitė taip, kad reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę, arba neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje. Sprendžia gydantis gydytojas.

Tiesioginio kontakto su pacientu paslauga teikiama tuomet, kai nuotolinę paslaugą pacientui suteikusio sveikatos priežiūros specialisto sprendimu ar gydytojo, suteikusio nuotolinę gydytojų tarpusavio konsultaciją, sprendimu paslaugos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu dėl paciento sveikatos būklės ar esant išsamesnio ištyrimo poreikiui. Tiesioginei konsultacijai kviečia ir registruoja specialistas ar jo komandos narys, pacientui suteikęs nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą.
Atskiru srautu priimami: virusinės infekcijos simptomų neturintys pacientai, atvykstantys dėl ilgalaikio stebėjimo, sergantys sunkiomis lėtinėmis ligomis ir vyresni nei 65 m. (rizikos grupės pacientai), dėl prevencinių programų, skiepijimo, vaikų profilaktinių apžiūrų, nėščiosios.

Einant konsultacijai pas gydytoją specialistą turi būti užpildytas elektroninis siuntimas (forma E027) ir siunčiančiojo gydytojo pasirašytas elektroniniu parašu.

Neatidėliotinos paslaugos (kurių nesuteikus asmeniui atsirastų būtinosios/skubios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė) visada yra teikiamos prioriteto tvarka. Skambučių centro, registratūrų darbuotojai kiekvieną atvejį aiškinasi su pacientu individualiai ir atsižvelgia į besikreipiančiojo sveikatos būklę ir skubios pagalbos poreikį.

Vadovaujantis anksčiau minėta tvarka, įstaiga turi užtikrinti, kad nesusidarytų fizinių pacientų laukimo eilių įstaigos viduje  – prie kabineto durų gali laukti ne daugiau kaip 1 pacientas. Kaip ir viso karantino metu, į polikliniką bus įleidžiami tik iš anksto užsiregistravę pacientai ir tik sutartu vizito laiku.

Visi virusinių infekcijos simptomų turintys pacientai priimami atskira nustatyta tvarka, siekiant užkirsti kelią COVID-19 infekcijos plitimui. Dėl savo ir kitų saugumo, prašome klausyti darbuotojų nurodymų.

Siekiant užtikrinti šias sąlygas, kartais prie įstaigos durų susidaro įeinančiųjų pacientų eilė.

Dėkojame už Jūsų supratingumą ir kantrybę. Mums rūpi Jūsų sveikata.